Pilootprojekti moto

Kui õpilane

ei saa õppida nii

nagu õpetaja õpetab,

siis tuleb õpetajal

õppida õpetama nii,

nagu õpilane õpib.

(J Käis)

Kaasava Kooli pilootprojekti eesmärgid

  • Kärla Põhikooli pidev areng ja avatus uuendustele 
  • Positiivse, turvalise ja tervisliku õpikeskkonna hoidmine 
  • Kooli ja huvigruppide vaheline koostöö põhiväärtuste hoidmiseks
  • Õpilaste erivajaduste pidev arvestamine õppeprotsessis

Eesmärkide realiseerimine järgmiste tegevuste kaudu

  • pedagoogide elukestev õpe
  • koolitused lapsevanematele
  • füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna parendamine
  • õpilaste erivajadusi arvestava interaktiivsete õppematerjalide loomine, kogumine, jagamine ja kasutamine õppetöös