Koolitused lastevanematele ja õpetajatele

Kärla kool – kaasav kool

10/02/2016 21:05
Kooliharidust on Kärlal antud juba 19. sajandi keskpaigast. Kärla Põhikool on üldhariduslik munitsipaalkool Lääne-Saare valla üks kolmest üldhariduskoolist (Kärla, Lümanda ja Kaarma vald ühinesid Lääne-Saare vallaks 01.01.2015). Käesoleval õppeaastal õpib majas 115 õpilast  ning töötab 19...

HTM-i pilootprojekti KAASAV KOOL meeskondade koolitus

15/01/2016 13:18
Meeskondade koolitus toimus 6.-7. jaanuaril Tartus. Esimesel päeval külastasime Herbert Masingu Kooli. Kooli direktriss Tiina Kallavus rääkis psüühikahäiretega õpilaste eripäradest ja erivajadustest ning tõi palju elulisi näiteid. Kooli eripedagoog Ana Kontor esitas praktilisi näpunäiteid...

Väärtused meis ja meie ümber

04/01/2016 17:36
8. jaanuaril 2016 toimus Kärla kooli kollektiivile koolitus „Väärtused meis ja meie ümber“, mille viis läbi Tartu Ülikooli Eetikakeskuse koolitaja Kristi Raava. Koolitus algas väärtuste otsimisega, eneseanalüüsiga, mõttevahetustega paarides ja kogu grupi liikmete vahel. Pärast lõunasööki mängisime...

Külas Orissaare Gümnaasiumis

08/12/2015 22:02
  1.detsembril käis meie Kaasava Kooli juhtgrupp külas Orissaare Gümnaasiumi kolleegidel. Direktor Mariana Prii ja õppealajuhataja Hilde Kurg tutvustasid meile ilusat ja hubast vastrenoveeritud koolimaja. Koolimajas on palju ruumi, valgust ja toredaid värvilahendusi. Kõikides klassiruumides on...

Õpetajate koolitus Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis

08/11/2015 14:14
  6. novembril külastasid Kärla kooli õpetajad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, kus direktriss Kersti Nigesen viis läbi koolituse „Õpilase arengukeskkond ja arengu suunamine. Koostöö lapsevanemaga. Erivajadusega õpilane koolis VHK näitel“. VHK-s on iga õpilase arendamisele pööratud suurt...

Nutipäev

19/10/2015 11:00
 „Kaasava Kooli“ projekti toel on koolis nüüd 24 tahvelarvutit. Juba I veerandi lõpus viisid klassiõpetajad 1., 2. ja 3. klassis mõningaid ainetunde läbi tahvelarvutite abiga. 19. oktoobril toimus õpetajatele koolitus „Kaasav digiõpe ehk tahvelarvutiga õppeprotsessi individualiseerimine“....

Kaasava Kooli pilootprojekti juhtgrupp koolitusel

01/10/2015 11:01
24. ja 25. septembril said pilootprojekti „Kaasav Kool“ koolide juhtgruppide liikmed kokku Harjumaal Randvere koolis. Meile tutvustati kaasaegset ja ilusat koolimaja. Koolis õpivad haridusliku erivajadusega õpilased koos tavalastega. Pärast maitsvat koolilõunat algasid koolide meeskondadel...

Koolitus lastevanematele

30/09/2015 12:46
30. septembril toimus koolitus lapsevanematele ja õpetajatele „Kuidas saab kooli kogukond lapse arengut kõige paremini mõjutada?“  Lektorid olid Rocca al Mare Õpetajate Seminari juhataja Meedi Neeme ja sama kooli lapsevanem Karmen Palts. Koolitus oli mõtlemapanev, sest sageli ei tea me...