Kokkuvõte

Kokkuvõte

04/01/2016 17:17
Kärla Põhikoolis on õpilasi116. Tänaseks on Kärla Põhikool õpilaste arvu poolest suurim maakool Saare maakonnas. 2013/2014. õppeaastast töötab koolis 10 klassikomplekti, üleeelmisel õppeaastal avasime väikeklassi. Meie koolis on head tugisüsteemid ning me tegeleme pidevalt nende täiustamisega....