Aastaring. Pacman mäng - ML

Aastaring. Pacman mäng - ML

 

Kooli ainealaste digitundide e-keskkond asub aadressil- https://arvutitund.webnode.com/ylesanded-/

Vasta õigesti küsimustele ja mängid Pacman`i mängu

https://www.classtools.net/pac/201511_VhTGjA