Väärtused meis ja meie ümber

04/01/2016 17:36

8. jaanuaril 2016 toimus Kärla kooli kollektiivile koolitus „Väärtused meis ja meie ümber“, mille viis läbi Tartu Ülikooli Eetikakeskuse koolitaja Kristi Raava.

Koolitus algas väärtuste otsimisega, eneseanalüüsiga, mõttevahetustega paarides ja kogu grupi liikmete vahel. Pärast lõunasööki mängisime rühmades „Väärtuste mängu“, mis oli tõeliselt põnev, emotsionaalne, veidike intrigeeriv ja muidugi õpetlik. Mäng pani sügavalt mõtlema erinevate olukordade üle koolielus ja kuidas leida just see õige lahendus, vahel ka kompromiss.

Pärast kohvipausi hakkasime lahendama väärtuskonflikte. Ükski väärtuskonflikt ei tohi jääda lahendamata, peab siis selleks muutma iseennast, näitama eeskuju ja tegema koostööd, konsulteerima, ennast kehtestama või kasutama koguni võimu.

Koolituspäeva lõpus kokkuvõtet tehes olid inimesed rahul, et see päev oli nii emotsionaalne, õpetlik ja suunas nii mõnelegi olukorrale teisiti lähenema.

Suur tänu Kristi Raavale sisuka koolituspäeva eest!

 

Õppealajuhataja Anne Pildre