Õpetajate koolitus Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis

08/11/2015 14:14

 

6. novembril külastasid Kärla kooli õpetajad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, kus direktriss Kersti Nigesen viis läbi koolituse „Õpilase arengukeskkond ja arengu suunamine. Koostöö lapsevanemaga. Erivajadusega õpilane koolis VHK näitel“.

VHK-s on iga õpilase arendamisele pööratud suurt tähelepanu. Kõigepealt on vaja lasta iga lapse eeldustel välja kujuneda. Pidevalt toetatakse abivajavat last, ületamaks ja tasakaalustamaks tema arenguraskusi (individuaalsed õppekavad, õppimine väikeklassis, koduõpe jt). Tihe koostöö on lapsevanematega. Kaks korda aastas saavad vanemad tagasiside lapse arengust ja õpitulemustest. Toetatakse vanemaid lapse kasvatamisel arvestades nende veendumusi. Meeldiv koostöö lapsevanematega sõltub õpetajatest,  juhtkonnast, kogu kooli kollektiivist.

VHK-s on olulisel kohal kaunid kunstid, sest need arendavad lastes loovust kõige paremini. Traditsiooniks on saanud omaloomingukonkurss, kus õpilased esitavad teoseid kunsti, muusika ja kirjanduse vallast. Samuti on palju erinevaid võimalusi huvitegevuseks muusika- või kunstimajas, samuti teatrikoolis.

Koolituse tulemusena saime aru, et oleme paljusid asju teinud samamoodi ja õigesti. Me oleme olnud tublid, aga alati saab paremini. Suur tänu heade mõtete eest direktor Kersti Nigesenile!

Õppealajuhataja Anne Pildre

Vaata rohkem pilte