HTM-i pilootprojekti KAASAV KOOL meeskondade koolitus

15/01/2016 13:18

Meeskondade koolitus toimus 6.-7. jaanuaril Tartus. Esimesel päeval külastasime Herbert Masingu Kooli. Kooli direktriss Tiina Kallavus rääkis psüühikahäiretega õpilaste eripäradest ja erivajadustest ning tõi palju elulisi näiteid. Kooli eripedagoog Ana Kontor esitas praktilisi näpunäiteid psüühiliste häiretega laste õppetöö korraldamiseks.

Teist koolituspäeva sisustasid projektis osalevate 14 kooli esitlused, kus olid kajastatud head kaasamispraktikad, erinevad töökorraldused ja huvitavad ettevõtmised koolides.

Koolituspäev lõppes HTM esindaja Tiina Kiviranna ettekandega Kaasava Kooli töökorralduslikust mudelist ja lõpparuande esitamisest.

Meie kooli juhtgrupp tänab Tiina Kiviranda, Liivi Türbsali MTÜ-st Hea Algus ja Tartu Ülikooli eripedagoogika õppejõudu Kaja Pladot meeldiva koostöö eest!

 

Õppealajuhataja Anne Pildre