Artikli arhiiv

Kärla kool – kaasav kool

10/02/2016 21:05
Kooliharidust on Kärlal antud juba 19. sajandi keskpaigast. Kärla Põhikool on üldhariduslik munitsipaalkool Lääne-Saare valla üks kolmest üldhariduskoolist (Kärla, Lümanda ja Kaarma vald ühinesid Lääne-Saare vallaks 01.01.2015). Käesoleval õppeaastal õpib majas 115 õpilast  ning töötab 19...

HTM-i pilootprojekti KAASAV KOOL meeskondade koolitus

15/01/2016 13:18
Meeskondade koolitus toimus 6.-7. jaanuaril Tartus. Esimesel päeval külastasime Herbert Masingu Kooli. Kooli direktriss Tiina Kallavus rääkis psüühikahäiretega õpilaste eripäradest ja erivajadustest ning tõi palju elulisi näiteid. Kooli eripedagoog Ana Kontor esitas praktilisi näpunäiteid...

Väärtused meis ja meie ümber

04/01/2016 17:36
8. jaanuaril 2016 toimus Kärla kooli kollektiivile koolitus „Väärtused meis ja meie ümber“, mille viis läbi Tartu Ülikooli Eetikakeskuse koolitaja Kristi Raava. Koolitus algas väärtuste otsimisega, eneseanalüüsiga, mõttevahetustega paarides ja kogu grupi liikmete vahel. Pärast lõunasööki mängisime...

Kokkuvõte

04/01/2016 17:17
Kärla Põhikoolis on õpilasi116. Tänaseks on Kärla Põhikool õpilaste arvu poolest suurim maakool Saare maakonnas. 2013/2014. õppeaastast töötab koolis 10 klassikomplekti, üleeelmisel õppeaastal avasime väikeklassi. Meie koolis on head tugisüsteemid ning me tegeleme pidevalt nende täiustamisega....

Külas Orissaare Gümnaasiumis

08/12/2015 22:02
  1.detsembril käis meie Kaasava Kooli juhtgrupp külas Orissaare Gümnaasiumi kolleegidel. Direktor Mariana Prii ja õppealajuhataja Hilde Kurg tutvustasid meile ilusat ja hubast vastrenoveeritud koolimaja. Koolimajas on palju ruumi, valgust ja toredaid värvilahendusi. Kõikides klassiruumides on...

Õpetajate koolitus Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis

08/11/2015 14:14
  6. novembril külastasid Kärla kooli õpetajad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, kus direktriss Kersti Nigesen viis läbi koolituse „Õpilase arengukeskkond ja arengu suunamine. Koostöö lapsevanemaga. Erivajadusega õpilane koolis VHK näitel“. VHK-s on iga õpilase arendamisele pööratud suurt...

First blog

22/10/2015 11:00
Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.

New event

22/10/2015 11:00
This is a sample event description. You can edit this description as you wish or remove the entire event.

Nutipäev

19/10/2015 11:00
 „Kaasava Kooli“ projekti toel on koolis nüüd 24 tahvelarvutit. Juba I veerandi lõpus viisid klassiõpetajad 1., 2. ja 3. klassis mõningaid ainetunde läbi tahvelarvutite abiga. 19. oktoobril toimus õpetajatele koolitus „Kaasav digiõpe ehk tahvelarvutiga õppeprotsessi individualiseerimine“....

Kaasava Kooli pilootprojekti juhtgrupp koolitusel

01/10/2015 11:01
24. ja 25. septembril said pilootprojekti „Kaasav Kool“ koolide juhtgruppide liikmed kokku Harjumaal Randvere koolis. Meile tutvustati kaasaegset ja ilusat koolimaja. Koolis õpivad haridusliku erivajadusega õpilased koos tavalastega. Pärast maitsvat koolilõunat algasid koolide meeskondadel...
Tooted: 1 - 10 of 11
1 | 2 >>